24-06-2019 Maandag

Bericht van de dag
Absente docenten VRM41
Maandag 24 juni: 10.30 tot 11.30 uur proefwerkinzage. Voor lokaalindeling zie publicatieschermen in school.

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst